අපේක්ෂකයින්ගේ නිල වාහනවලට දඩයක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

අපේක්ෂකයින්ගේ නිල වාහනවලට දඩයක්

Share This
රජයේ නිල වාහන භාර දීමට ප්‍රමාද වූ බස්‌නාහිර හා දකුණු පළාත් සභාවල හිටපු මැති ඇමැතිවරුන්ගෙන් ප්‍රමාද වූ කාලය සඳහා කුලිය අය කිරීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්‌වරයා තීරණය කර ඇත.

පළාත් දෙකෙහි ප්‍රධාන ඇමැතිවරුන් ඇතුළු ඇමැති මණ්‌ඩල සාමාජිකයන් සිය නිල රථ මේ වන විට භාර දී ඇති අතර ඇමැති නොවන වෙනත් ධුරධාරීන් ද ඉකුත් 20 දා වන විට භාරදීමට කටයුතු කර තිබිණි.

මෙම පිරිසෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ නියමිත දිනට පසුව ප්‍රමාද වී වාහන භාර දී ඇති බව මැතිවරණ කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක්‌ පැවසීය.

දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ඇමැතිවරයකු නොවන වෙනත් ධුර ධාරියකු සිය නිල වාහන භාරදීමට ප්‍රමාද වූ බැවින් පොලිසිය මැදිහත්වීමෙන් පසුව පසුගියදා එම වාහන භාරදීමට පියවර ගෙන ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad