ටිල්වින් හා මහීපාල 18 වංගුවේ පයින් යයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ටිල්වින් හා මහීපාල 18 වංගුවේ පයින් යයි

Share This
මහනුවර මහියංගන  දහඅට වංගු පාරට පස් හා කළු ගල් කඩා වැටීමෙන් සබරගමු මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහත්වරුන්ගේ වාහනද පාරේ හිර විය.

පැය පහක් පමණ අවහිරය පැවැතියේය. ටිල්වින් සිල්වා මහතා බාධක අතරින් පයින් පහළට බැස දුරකතන ඇමැතුමක් දී වාහනයක් ගෙන්වාගෙන මහියංගනයට ගියේය.පාරේ අවහිරය අවසන් වන තුරුම මහ ඇමැති එහි රැදී සිටියේය.

ඔහු පයින් යනු දුටු මහ ඇමැති කීවේ මේ ගල පෙරැළිමේ වරද ඔහු ආණ්ඩුවට  කියනු ඇති බවයි.
ටිල්වින් සිල්වා මහතා මහියංගනයේදී කීවේ ප්‍රමිතියකින් තොරව කඳු මාර්ග පළල් කිරීම නිසා මෙවැනි දේ සිදු වන බවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad