පළාත් සභා මැතිවරණය (බස්නාහිර සහ දකුණ) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පළාත් සභා මැතිවරණය (බස්නාහිර සහ දකුණ)

Share This
තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනී‍ම ඇරඹෙයි
බස්නාහිර සහ දකුණ පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇති බව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 

අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් ආර්.එම්. ඒ.එල්. රත්නායක මහතා පැවසුවේ පෙබරවාරි 07 වැනිදා දක්වා අයදුම්පත් භාරගැනීම සිදුවන බවයි. 


පසුගිය 12 වැනිදා බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභා විසුරුවා හැරුණි. 

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාර ගැනීම ලබන 30 වැනිදා සිට පෙබරවාරී 06 වැනිදා දක්වා සිදුකෙරෙන බවයි. 

නාමයෝජනා සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම පෙබරවාරි 05 වැනිදා මධ්‍යහනයෙන් අවසන් වන බව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad