කැස්බෑ මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගනියි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කැස්බෑ මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගනියි

Share This
01/15/2014 7:10pm Breaking News
පොලීසියට අසත්‍යය පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම හා පරස්පර විරෝධී ප්‍රකාශ සිදුකිරීම හේතුවෙන් කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. 

ඒ අනුව ඊයේ (14) දිනයේ අතුරුදහන් වූ කැස්බෑව සම්බන්ධවෙන් පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව කැස්බෑ මධ්‍යස්ථානයේ අයිතිකාර මහතාගේ දියණියකගේ නිවස පරීක්ෂා කර තිබුණි. 

එම අවස්ථාවේදී අතුරුදහන් වූ ඇලි කැස්බෑවට සමාන කැස්බෑවෙකු එම පොලිස් කණ්ඩායම විසින් ඒ මහතගේ දියණියගේ නිවසේ සිටියදී සොයාගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

-සබැදි පුවත්- 
හිමිකරුගේ දියණියගේ නිවසින් රෝසි මතුවෙයි

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad