ගම්පහ කොල්ලකරුවෝ මාස පහකට පසු අල්ලයි ! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ගම්පහ කොල්ලකරුවෝ මාස පහකට පසු අල්ලයි !

Share This
News in Brief 30/01/2014 8:55pm හෝමාගම බැංකු කොල්ලයේ සැලැසුම් වතුරේ
ගම්පහ ෆිනෑන්ස් සමාගමක් ගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී රුපියල් එක්කෝටි අසු ලක්ෂයක් කොල්ල කෑ  බව කියන  තිදෙනෙක් හෝමාගම බැංකු කොල්ලයකදී පොලිසියෙන් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුහ.

කොල්ලය සැළැසුම් කළ පුද්ගලයාද ඒ අතර සිටී ඔවුන් කළුතර හා  හෝමාගම සිට  බැංකුව කොල්ල කෑමට එන බව ලද තොරතුරක් අනුව පොලීසිය සෝදිසියෙන් සිටි බවත් කළුතරදී එක් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බවත් පොලීසිය සඳහන් කරයි.

කොල්ලයෙන් පැහැරගත් රන් මීගමුව ව්‍යාපාරිකයකුට රුපියල් ලක්ෂ දහනවයකට විකුණා ඇතැයිද ඔහු ඒවා උණු කැර ඇතැයිද එයින් ග්‍රෑම් හයසීයක් සොයා ගත් බවද පොලීසිය කියයි.

අවි තුනක් ද සොයාගෙන ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad