ජීවන් කුමාරතුංගගේ දියණිය මල්ෂා දේශපාලනයට - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ජීවන් කුමාරතුංගගේ දියණිය මල්ෂා දේශපාලනයට

Share This

තමන් දේශපාලනයට එන්නේ තාත්තා කියපු නිසා නෙවේ යයි ඇමති ජීවන් කුමාරතුංගගේ දියණිය වන මල්ෂා කුමාරතුංග පවසයි.

" මට සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා දේශපාලනයට එන්න  ඕනෑ කියලා. තාත්තා කියපු නිසා නෙවෙයි මට හිතිලා මමයි තීරණය කළේ. තාත්තගේ උපදෙස් අවවාද පිළිගන්නවා.

මම හිතාගෙන හිටියේ තාත්තත් එක්ක වැඩ කරලා ඉස්සරහට එන්න. ඒත් මේ පාර ලංකාවට ආවම මට හිතුණා මේක තමයි හොදම අවස්ථාව මහජනතාවට සේවයක් කරන්න ලැබෙන කියලා. මම මේ ඇත්තටම විලාසිතාවට පටන් ගත්තා නෙවෙයියැයිද ඇය කියා සිටී.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad