මේ ළමයි හදා ගැනීමට මෙම යුද හමුදා සෙබලියට පිහිට වෙන්න - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මේ ළමයි හදා ගැනීමට මෙම යුද හමුදා සෙබලියට පිහිට වෙන්න

Share This
අමතන්න : 0718099738 - 0665650019 
මහජන බැංකු ගිණුම් අංකය : 138-2-001-8-0006847 

දඹුල්ල පිරිවෙන පාරේ තම නෑදෑ නිවසක පදිංචි වී සිටින යුද හමුදා සෙබළියක් සිය තුන් නිවුන් දරුවන් හදාගන්නට සහය ඉල්ලා සිටියි. 

දියණියන් 2ක් හා පුතෙක් ඇයට සිටින බව අප වාර්තාකරු කියයි. දරුවන්ට වයස මාස 5ක් වන අතර ඔවුන්ගේ පියා කුලී රියදුරෙකි. 


දරුවන් බලාගැනීම බිරිඳට පමණක් නොහැකි නිසා සැමියාද රැකියාවට යන්නේ සතියකට වරක් බව අප වාර්තාකරු කියයි. 

සෙබළියක වන තමා ප්‍රසුත නිවාඩු ගෙන සිටින නිසා ලැබෙන්නේ වැටුපෙන් අඩක් බවද දරුවන්ට මසකට කිරි පැකට් 15ක් අවශ්‍ය බවද ඇය කියන්නීය. 

138-2-001-8-0006847 මහජන බැංකුව දඹුල්ල ශාකාව. ගිණුම් අංකය වේ. 0718099738 - 0665650019 සෙබළ මවට කතා කළ හැකිය.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad