ඩීසල් මතුවුණු වතුර බොන ළිද - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඩීසල් මතුවුණු වතුර බොන ළිද

Share This
වසර 15ක පමණ කාලයක සිට බීමට ජලය ලබා ගන්නා මිනුවන්ගොඩ කටුවැල්ලේගම පළුගහවෙල ප‍්‍රදේශයේ ළිදක ජලයට ඩීසල් මුසුවී තිබේ.

එම ළිදේ ජලය මතු පිට තෙල් වැනි දෙයක් පාවීම නිසා නිවැසියන් ළිදේ ජලය ඉවත් කර ඇත.


එම ජලයේ ඩීසල් වැනි දෙයක් මිශ‍්‍රවී ඇති බවට නිවැසියන්ට දැකගත හැකි වී ඇති අතර බැරල් එකකට එකතු කර ඇති ජලයේ සියයට 80 ක් පමණ ඞීසල් ඇති බව  දැකගත හැකි විය.


බඹ 05ක් පමණ ගැඹුරැුති එම ළිදේ ජලය මෝටරයක් මාර්ගයෙන් ඉවත් කර ඇතැත් නැවත එකතු වන ජලයේ ද ඞීසල් වැනි ද්‍රවයයක් ඇති බව නිවැසියෝ පවසති.

එම නිවස ආසන්නයේ ඇති ඇගලූම් කම්හලෙන් එම ළිං ජලයට අප ද්‍රවය එකතු වී ඇතැයි ප‍්‍රදේශවාසීහු පවසති.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad