ඇමෙරිකාවෙන් චීනයට අනතුරු ඇඟවීමක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඇමෙරිකාවෙන් චීනයට අනතුරු ඇඟවීමක්

Share This
දකුණු චීන මුහුදේ දෙවැනි ගුවන් ආරක්ෂක කලාපයක් ප්‍රකාශයට පත් නොකරන මෙන් ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී චීනයට අනතුරු ඇඟවීය.

නැගෙනහිර චීන වෙරළට ඔබ්බෙන් විශේෂ ගුවන් ආරක්ෂක කලාපයක් පසුගියදා චීනය ඒකපාර්ශ්විකව ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මුහුදු සීමා සම්බන්ධ මතභේද විසඳා ගැනීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවල කලාපීය මිතුරන් වෙනුවෙන් ඇමෙරිකාව පෙනී සිටින බවයි, පිලිපීනයේ සංචාරයක යෙදී සිටින අතරවාරයේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා කියා සිටියේ.

චීන ගුවන් ආරක්ෂක කලාපය
නැගෙනහිර චීන මුහුදේ චීනය ප්‍රකාශයට පත් කළ ගුවන් ආරක්ෂක කලාපය ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු බව පවසන ඔහු, වෙනත් ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන්ද එවැනි ඒකපාර්ශ්වික තීන්දු ගැනීමෙන් චීනය වැලකී සිටිය යුතු බව කියා සිටියේය.

සමුද්‍ර ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් පිලිපීනයට තවත් ඩොලර් කෝටි හතරක මුදලක් ලබා දෙන බවද ජෝන් කෙරී නිවේදනය කළේය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad