කෝටි 330ක් තැපෑලට පාඩු වෙලා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කෝටි 330ක් තැපෑලට පාඩු වෙලා

Share This
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ 2012 කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව එම දෙපාර්තුමේන්තුව ඉකුත් වසරේ (2012) දි රුපියල් කෝටි තුන්සිය තිහක පාඩුවක් ලබා ඇත.

දෙපාර්තුමේන්තුව 2012 වසරේදි රුපියල් කොට් 495 ක මෙහෙයුම් ආදායමක් ලබා ඇති අතර රුපියල් කෝටි 825 ක් පාලන හා මෙහෙයුම් වියදම් සඳහා වැය වී ඇතැයි වාර්තාවේ සඳහන්ය.

දෙපාර්තුමේන්තුව නොමිලයේ සැපයු සේවාවන්හි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 33 ක් වූයේ යැයි පවසන මෙහෙයුම් වාර්තාව වැටුප් හා වේතන සඳහා වාර්ෂිකව කෝටි 452 ක් ද, අතිකාල සඳහා කෝටි 64 ද වැය කර ඇති බව කියයි.

වෙනත් දීමනා සඳහා රුපියල් කෝටි 217 ක් වැය කර ඇති බවද එහි සඳහන් වේ.

දොපර්තුමේන්තුවේ අදායම් අතර ප‍්‍රධාන අදායම වී ඇත්තේ තැපැල් හා මුද්දර ආදායමයි. එය කෝටි 170 කට ආසන්න ආදායමකි. තැපැල් මුද්‍රා යන්ත‍්‍ර පහසුකම් සඳහා රුපියල් කෝටි 122 ක ආදායමක් ලබා ඇතැයි එම දෙපාර්තුමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad