වසරේ පුරුෂයා ලෙස පාප් වහන්සේව ටයිම් සඟරාව ප්‍රකාශ කරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

වසරේ පුරුෂයා ලෙස පාප් වහන්සේව ටයිම් සඟරාව ප්‍රකාශ කරයි

Share This
ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ,වසරේ පුරුෂයා හැටියට ‘ටයිම්’(Time) සඟරාව විසින් නම් කරනු ලැබ ඇත.

ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ කතෝලික සභාවේ ප්‍රධාන පදවියට පත් ව තවම ගත වී ඇත්තේ මාස නවයක් පමණක් වන නමුත්, උන්වහන්සේ විශ්වාසයේ නව හඬ බවට පත් ව ඇති බවයි, ‘ටයිම්’ සඟරාව කියා සිටින්නේ.

‘ටයිම්’ කළමනාකරණ කර්තෘ නැන්සි ගිබ්ස් අදහස් දක්වමින්,නව පුද්ගලයකු ලෝක තලයේ මෙවැනි ඉක්මන් ආකර්ෂණයකට ලක් වීම ඉතා ම දුර්ලභ කරුණක් වන බවයි කියා සිටින්නේ.

ජනතාවගේ පාප්තුමා

දුප්පත්කම-මහජන සෞඛ්‍යය-ගෝලීයකරණය- සහ වෙනත් වැදගත් ප්‍රශ්න පිලිබඳ විවාදයේ කේන්ද්‍රය බවට පාප් වහන්සේ එතුමන්ගේ මැදිහත් වීම මගින් පත් ව සිටින බවත් නැන්සි ගිබ්ස් පවසයි.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ පාප් පදවියට පත් වීමට පෙර ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ,ආර්ජන්ටිනාවේ බුවනෝස් අයරේස් නගරයේ කාදිනල් වරයා හැටියටයි කටයුතු කළේ.

ජනතාවගේ පාප් තුමන් හැටියට ආදර ගෞරවයට ලක් වෙන ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ඉතාම සරල ජීවන ප්‍රතිපදාවක් සහිත ආගමික නායකයකු හැටියටද ප්‍රකටයි.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad