පේරාදෙණිය අදත් උනුසුම් වෙයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පේරාදෙණිය අදත් උනුසුම් වෙයි

Share This
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් අතර අද (28) අලුයම සිට යම් උනුසුම්කාරී වාතාවරණයක් හටගෙන තිබේ.

සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධි පාඨමාලවන්හි අධ්‍යයන කාලය වසර හතරක සිට වසර තුනක් දක්වා කප්පාදු කිරීමේ අසාධාරණ තීරණයට එරෙහිව එහි සිසු සිසුවියන් විසින් යම් යම් ක්‍රියා මාර්ග ගත් අතර මේ වනවිට සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කර ඇත. එයට සහාය දක්වමින් සහ පරිපාලනයට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සිසු සිසුවියන් ඇදතිබූ කොඩිවැල් සහ දැන්වීම් පුවරු එහි ආරක්ෂකයින් විසින් විනාශකර දමන ලදී.

විශ්වවිද්‍යාල ආරක්ෂක අංශවල ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව සිසු සිසුවියන් හඬ නැගීමේ වරදට මේ වනවිට සිසු නායකයින් දෙදෙනෙකුට පන්ති තහනම් පනවා ඇත.

එම තහනමටත් ආරක්ෂ අංශවල ප්‍රචන්ඩකාරී ක්‍රියා කලාපයටත් විරෝධය පළ කරමින් සිසු සිසුවියන් විසින් අලවා තිබූ පෝස්ටර් අද අලුයම සිට එම ආරක්ෂක අංශ විසින් ගලවා තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලය සිසු සිසුවියන් අද අළුයම සිට යම් කැළඹීමකට ලක්වී ඇති අතර ආරක්ෂක අංශවල මෙම ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය පළ කරමින් මේ වනවිට ඔවුන් සනාතන මන්ධිර ගොඩනැගිල්ල අසළ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඔවුන් පවසන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය මෙම තත්වය වහා විසඳියයුතු බවත් සිසු නායකයින් දෙදෙනාගේ ශිෂ්‍ය භාවය වහා ලබාදිය යුතු බවත්ය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad