තඹුත්තේගමට වැටුනේ සූර්යා අසල ගිනිගෙන දැවුණු ධූමකේතුවේ කැබලිද? - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

තඹුත්තේගමට වැටුනේ සූර්යා අසල ගිනිගෙන දැවුණු ධූමකේතුවේ කැබලිද?

Share This
පසුගිය දිනෙක අනුරාධපුර තඹුත්තේගම වෙල්යායකට වැටී ඇති පාෂාණ කැබලි ඉකුත් සතියේ සූර්යා අසලදී ගිනිගෙන දැවුණු ධූමකේතුවේ කැබලි වන්නට ඉඩ ඇතැයි මත පලවී තිබේ.

ලංකාවේදී මෙම උල්කා කැබලි වැඩිදුර පරීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි අතර, මෙම කැබලි බකින්හැම් විශ්වවිද්‍යාලයට රැගෙන යාමට තීරණය කර ඇත.

මේ පිළිබද වැඩිදුර පරීක්ෂණ බකින්හැම් විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා හා ජීව විද්‍යා අධ්‍යනය අංශයේ මහාචාර්ව චන්ද්‍රා වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad