චැනල් 4 අලුත්ම චිත්‍රපටය මාර්තුවේ එළිදක්වයි! - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

චැනල් 4 අලුත්ම චිත්‍රපටය මාර්තුවේ එළිදක්වයි!

Share This

 • මැක්රේ අධ්‍යක්ෂණ කටයුතු අරභයි! 
 • 2014 ජිනීවා සමුළුව ඉලක්කය වෙයි 

 • චැනල් 4 රූපවාහිනි නාලිකාවේ වාර්තාගත චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ කැලම් මැක්රේ තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබද චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කිරීමට ආරම්භ කේර ඇතිබව වාර්තා වෙයි.


  ලබන වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියම 2014 ජිනීවා සමලුව ඉලක්ක්ක කොට ගෙන මෙම නව චිත්‍රපටය සැදීමට පටන්ගෙන ඇති බව ගොසිප්9 අපට වාර්තා වුණි.

  ලබන මාර්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන 2014 ජිනීවා සමලුවේදී ඇමරිකාව,බ්‍රිතාන්‍ය හා කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහි මුලිකයා බ්‍රිතාන්‍ය වෙයි. 

  මැක්රේ මෙම නව චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කිරීමට සැරසී ඇත්තේ මේ යටතට අනුවය. 

  මැක්රේ මීට ප්‍රථමත් ශ්‍රී ලංකා හමුදාව යුද අපරාධ කල බවට ශාක්ෂි සමගින් චිත්‍රපට 3නක් නිර්මාණය කලද ඒවා සංස්කරණය කල බොරු මවාපෑම් චිත්‍රපට බවට ශාක්ෂි සමගින් තහවුරුවිය.

  මෙම නිර්මාණය කිරීමට යන ච්ත්‍රපටයේද බොරු සංස්කරණය ඉදිරිපත් කිරීමට ගොසිප්9 අප සුදානම්ය.

  No comments:

  Post a Comment

  Post Bottom Ad