සන්ධානේ තවත් අයවැය දෙකක් පරාදයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සන්ධානේ තවත් අයවැය දෙකක් පරාදයි

Share This
වත්තේගම හා හඟුරන්කෙතදී 
අද (12) පරාජයට පත්විය 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය හිමි තවත් පළාත් පාලන ආයතන දෙකක් වන වත්තේගම නගර සභාවේ සහ හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ 2014 සඳහා වන අයවැය අද (12) පරාජයට පත්වී තිබේ.

ඒ අනුව වත්තේගම නගර සභාවේ පැවති අය වැයට අදාළ ඡන්ද වීමසීමේ දී එය වැඩි ඡන්ද එකකින් පරාජයට පත් වී ඇති අතර එහි ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 05දෙනෙකුත් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙකුත් සිටී. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සමග සන්ධාන මන්ත්‍රීවරයෙකුද අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදී ඇත.

මේ අතර හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැයද අද වැඩි ඡන්ද 05කින් පරාජයට පත්වී තිබේ. එහිදී අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 08ක් ලැබී ඇති අතර විපක්ෂය ඡන්ද 13ක් ලැබී ඇත.

අයවැය පරාද වූ ප්‍රදේශ 
මේ වනවිට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාලනය යටතේ පවතින කැස්බෑව, පෑලියගොඩ, ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවන්ද මැදවච්චිය, රාජාංගණය, අලව්ව, මීරිගම, වත්තල, හෝමාගම, ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය සභාවන්ද අයවැය පරාජයට පත්වී තිබේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad