සමසමාජ පක්ෂයෙන් රාජ්‍ය නායක සමුළුවට එරෙහිව විකල්ප සමුළුවක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සමසමාජ පක්ෂයෙන් රාජ්‍ය නායක සමුළුවට එරෙහිව විකල්ප සමුළුවක්

Share This
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුළුවට එරෙහිව විකල්ප සමුළුවක් මෙම මස 13 සහ 14 වැනි දිනවල කොළඹදී පවත්වන බව නව සමසමාජ පක්ෂය පවසයි.

ගොසිප්9 සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඒ බව කියා සිටි පක්ෂයේ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න, ප්‍රදර්ශනයක් හා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්ද විකල්ප සමුළුවට ඇතුලත් බවත් කියා සිටියේය.

මේ වන විට සමගි බලවේගය නමින් සංවිධානය වී සිටින විපක්ෂයේ පක්ෂ එකතුවත්, වෘත්තීය සමිති එකතුවත්, විල් සමාජ සංවිධානත් විකල්ප සමුළුවට සහභාගි වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

තවත් විස්තර ඉක්මනින්ම...

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad