සිරිකොත අසල උණුසුම් තත්ත්වයක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සිරිකොත අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්

Share This
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානය වන සිරිකොතෙහි පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් උළෙලට විරෝධය දක්වා පැමිණ සිටින කොළඹ නගර සභාවේ විපක්ෂයේ පිරිසක් හේතුවෙන් දැඩි උණුසුම් වාතාවරණවයක් ඇතිවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

කොළඹ නගර සභාවේ විපක්ෂයේ පිරිස හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයන් අතර මෙම ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇතිව තිබේ.

එජාප මුලස්ථානයට පොලිස් ආරක්ෂාවද සපයා ඇතත් විපක්ෂයේ පිරිස ඉන් ඉවත් කිරීමට පොලීසිය අපොහොසත්ව ඇති බවද වාර්තා වේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad