චීනයත් හඳට යන්න යන්නේ - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

චීනයත් හඳට යන්න යන්නේ

Share This
චීනයේ අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන සෑහෙනන් ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරමින් තිබෙන අතරවාරේ නියමුවන් රහිත යානයක් සඳට යැවීමට සුදානම් බවයි වාර්තා වන්නේ. මිනිස් වර්ගයාගේ තිරසර පැවැත්ම වෙනුවෙන් සදේ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි බවයි චීන පර්යේෂකයින් කියා සිටින්නේ.

මේ පිළිබඳව දකුණු චීනයේ ගුයන්ග් ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනයට ගිය බී බී සී වාර්තාකරුවෙක් කියා සිටියේ සාමන්‍යයෙන් චීනයේ අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන ඉතා රහසිගතව කෙරෙතත් තමන්ට ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන මහාචාර්ය වරයා හමුවීමට ඉඩ ලැබුණු බවයි.

මහාචාර්ය ඔයන්ග් ඕන විදේශීය ජන මාධ්‍ය හමුවූ වෙන පළමු අවස්ථාව මෙය වූ අතර මහාචාර්ය වරයා කියා සිටියේ සද සම්පතින් අනුන ස්ථානයක්.මහාචාර්ය වරයා පවසන පරිදි සඳ හුදෙක් පර්යේෂණ සඳහාම වෙන්වූ ස්ථානයක් නොවේ.සඳ මත පතිත වන දැඩි හිරු එලිය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි බව මහාචාර්ය වරයා කියාසිටින අතර න්‍යෂ්ටික බල ගැන්වීම් වලට අවශ්‍ය වෙන හීලියම් තුන සඳ මතුපිටින් ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇති බව ගොසිප්9 වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

චීනය ඉතාමත් වේගයෙන් අභ්‍යාවකාශය පිළිබඳව තමන් ගේ දැනුම වර්ධනය කර ගනිමින් සිටින අතර චීනයේ අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් තිබෙන බටහිර විද්‍යාඥයින් කියා සිටින්නේ සඳ මත පර්යේෂණාගාර මෙන්ම ඛනිජ වර්ග කැණීම සඳහා ආකර පවත්වාගෙන යෑම වසර දහයක් වැනි කාලයක් තුලදී යථාර්තයක් විය හැකි බවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad