චොගම් පාසල් 36ක් වසයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

චොගම් පාසල් 36ක් වසයි

Share This
පොදු රාජ්‍ය මණ්‌ඩල සමුළුව (චොගම්) වෙනුවෙන් ලබන 67 හා 9 යන දිනවල සිට පාසල් 36 ක්‌ වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇති අතර කොළඹ පාසල් 29 ක්‌ 6 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්‌වා වසා තැබේ.
එම පාසල් මෙසේය. මහානාම විදුහල කොළඹ 03බාරොන් ජයතිලක විදුහල මාළිගාවත්තරාජසිංහ විදුහල මාළිගාවත්ත,අශෝක විදුහල මරදානආනන්ද විදුහල මරදානවිහාරමහා දේවි බාලිකා විදුහල මරදානසංඝරාජ විදුහල මරදානහෝලි රොසරි සිංහල විදුහල කොම්පඤ්ඤවීදියහෝලි රොසරි දෙමළ විදුහල කොම්පඤ්ඤවීදියටී. බී. ජයා විදුහල කොම්පඤ්ඤවීදියඅල්ඉග්බාල් විදුහල කොම්පඤ්ඤවීදියමිහිඳු විදුහල කෙසෙල්වත්තඅල්හිග්මා විදුහල කෙසෙල්වත්තකොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කොටහේනශාන්ත පාවුළු බාලිකා විදුහල බම්බලපිටියහින්දු විදුහල බම්බලපිටිය,විශාකා විදුහල කොළඹ 05ඉසිපතන විදුහල කොළඹ 05සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර විදුහල කොළඹ 08,සුසමයවර්ධන විදුහල කොළඹ 08රාජකීය විදුහල කොළඹ 07ඩී. එස්‌. සේනානායක විදුහල කොළඹ 07තර්ස්‌ටන් විදුහල කොළඹ 03සිරිමාවෝ බණ්‌ඩාරනායක විදුහල කොළඹ 07ආනන්ද බාලිකා විදුහල මරදානගෝතමී බාලිකා විදුහල මරදානනාලන්ද මහා විද්‍යාලය බොරැල්ලමහාබෝධි විද්‍යාලය කොළඹ 02සාරිපුත්ත විද්‍යාලය කොළඹ 02.
මීට අමතරව මීගමුව හරිශ්චද්‍ර ජාතික පාසල ද 6 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්‌වා වසා තැබේ.
එමෙන්ම කොළඹ රත්නාවලී බාලිකාඑස්‌. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී. බණ්‌ඩාරනායක හා ක්‌ලිප්ටන් යන පාසල් ද 7 වැනිදා සිට 19 දා දක්‌වා වසා තැබෙන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ලබන 9 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්‌වා ආඬිඅම්බලම මහා විද්‍යාලය වසා තැබෙන අතර කොළඹ අල්හිදායා සහ ඊ. ඒ. ගුණසිංහ යන විදුහල් 9 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්‌වා වසා තැබේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad