නිමල්කා ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන්න අවසර ඉල්ලයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

නිමල්කා ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන්න අවසර ඉල්ලයි

Share This
ගණිකා වෘත්තිය සහ ගබ්සා කිරීම මෙරට තුල නීතිගත කළ යුතු යැයි නිදහස් වේදිකාවේ සම කැඳවුම්කාරිනී සහ කාන්තා දේශපාලන පීඨයේ අධ්‍යක්‍ෂිකා නිමල්කා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය පවසයි. ඇය පෙන්වා දෙන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයට සමගාමීව ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගත යුතු බවයි.

සංචාරකයන් පැමිණෙන්නේ විවේක සුවය විඳීම සඳහා නිසා සංචාරක කර්මාන්තය හැඳින්විය යුත්තේ විවේකී සංස්කෘතිය වශයෙන් බවත් එම සංස්කෘතියේ අනෙක් පැතිකඩ ලිංගික හැසිරීම බවද පවසන ඇය එහිදී කාන්තාවන්ට ලිංගික සේවයට අනුගත වීමට සිදුවන බවත් කියයි.

එබැවින් මේ තත්ත්වයට මුහුණදෙන කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව පතා ගණිකා වෘත්තිය සහ ගබ්සාව නීතිගත කළ යුතු බව නිමල්කා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
අවධාරණය කරයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad